Üdvözöl a(z) SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA!
Hungarian Slovak 
 FŐOLDAL | TAGJAINK | ALAPSZABÁLY | TISZTSÉGVISELŐK | DÍJAINK | ELÉRHETŐSÉGEINK | SZPONZORAINK |
Opus - szlovákiai magyar írók folyóirata
Arany Opus Díj - főoldal
Jócsik Lajos-breviárium
Díjazottak
Szociális Alap
Opusonline
Szolgáltatások
· Híreink
· Rovatok
· Irodalomórák
· Rendezvények
· Pályázatfigyelő
· Kritikák
· Köszöntők
· Könyvajánló
·Fiatal Írók Köre
· Fiatal Írók Rovata
· Arany Opus Díj
· Jubilánsok
· Hazai magyar Lap-és Könyvkiadók ajánlata
· Képgaléria
· Emlékhelyeink
· Rólunk írták
· Hírek archívuma
· Linkajánló
· Keresés
· Jelentkezési lap
·Választmányi határozatok
Naptár
Augusztus
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Szavazás
Mit gondolsz a weboldalunkról?

Nagyon jó!
Elég jó...
Nem elég jó...
Nagyon rossz!Eredmények
Szavazások

Szavazat 31430
Linkajánló
Stanovy
Oldal: 1/3

spoločnosti Maďarských spisovateµov na Slovensku


I. Základné ustanovenia

1. Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (ďalej: Spoločnosť) je nezávislou organizáciou predstaviteľov maďarského písomníctva na Slovensku, a to najmä spisovateľov, literárnych vedcov, historikov umenia, umeleckých kritikov a prekladateľov umeleckej literatúry.
2. Základnou úlohou Spoločnosti je prispievať k vytváraniu priaznivých podmienok na rozvoj menšinovej maďarskej literatúry. Spoločnosť je nekompromisným zástancom slobody slova a tvorby a v takomto slova zmysle zastupuje svojich členov o obhajuje ich práva. Považuje za prípustné, aby sa aj v rámci Spoločnosti zakladali literárne zoskupenia, sekcie a regionálne oddelenia. V súlade so Stanovami Spoločnosti (ďalej: Stanovy) je tiež prípustné zakladať rozličné umelecké smery a autonómne zoskupenia (zväzy, organizácie, kluby, atď), vyhlasujúce vlastné generačné a iné programy.
3. Spoločnosť má vlastnú právnu subjektivitu a jej sídlo je na adrese Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda.
4. Spoločnosť je pripravená spolupracovať na princípe rovnoprávnosti s jednotlivými spisovateľskými organizáciami na Slovensku. Nevylučuje členstvo v takých republikových spisovateľských organizáciách, ktoré združujú autonómne spisovateľské organizácie na materiálnej a inštitucionálnej báze.
5. Spoločnosť je pripravená spolupracovať s jednotlivými spisovateľskými organizáciami a záujmovými organizáciami v Maďarsku, ako aj v inom zahraničí, s ktorými môže v prípade potreby vytvárať spoločné pracovné komisie, prípadne korporácie.
6. Spoločnosť doma i v zahraničí v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami popularizuje diela a činnosť svojich členov.
7. Spoločnosť môže na princípe plurality vykonávať publicistickú a vydavateľskú činnosť.


II. Členstvo

1. Členom Spoločnosti môže byť každý predstaviteľ maďarského písomníctva na Slovensku, každý literát bez ohľadu na štátnu príslušnosť a národnosť, ktorý súhlasí so Stanovami a podá písomnú žiadosť o prijatie Výboru Spoločnosti.
2. Výbor Spoločnosti rozhoduje o žiadosti o prijatie za člena na nasledujúcej schôdzi po tom, ako bola žiadosť podaná, na základe väčšiny hlasov prítomných členov.
3. V prípade zamietnutia žiadosti o prijatie sa žiadateľ môže odvolať na Valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej: Valné zhromaždenie).
4. Čestnými členmi Spoločnosti môžu byť osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť a národnosť, ktorým čestné členstvo odobrí Valné zhromaždenie jednoduchou väčšinou prítomných. Čestný člen neplatí členské príspevky, ale má rovnaké práva – okrem hlasovacieho práva, práva voliť a byť volený – ako riadny člen.
5. Dokladom o členstve je členský preukaz.
6. Člen Spoločnosti:
-- má právo zúčastňovať sa Valných zhromaždení Spoločnosti a podujatí, organizovaných Spoločnosťou alebo jej autonómnymi súčasťami;
– má právo využívať inštitúcie a prostriedky Spoločnosti;
-- má právo voliť a byť volený do ktoréhokoľvek orgánu Spoločnosti;
-- má právo oboznamovať sa so všetkými informáciami týkajúcimi sa Spoločnosti a jej činnosti, ktorých zverejnenie nie je v rozpore so slovenskými zákonmi, platnými v tom čase;
-- má právo kritizovať nedostatky;
-- má právo iniciovať vyslovenie nedôvery voleným orgánom Spoločnosti alebo jej jednotlivým funkcionárom. Na podanie podnetu o vyslovenie nedôvery je potrebný písomný súhlas jednej tretiny riadnych členov;
-- má právo navrhovať nových členov na prijatie do Spoločnosti;
-- záväzne akceptuje Stanovy Spoločnosti;
-- platí členský príspevok.
7. O zrušení členstva rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Zrušenie členstva nevylučuje možnosť opätovného podania žiadosti o členstvo v Spoločnosti.
Következő oldal (2/3) Következő oldalTámogatóink

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
nka - Nemzeti Kulturális Alap
Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Együttműködő
partnereink

MAGYAR NAPLÓ
Maďari
Programok
Előkészületben
Tájékoztató
Az SZMÍT mentori programja

EMLÉKHELYEINK


Az SZMÍT könyvei
A Kassák-kód
Szépirodalom 2008
SZMÍT 2004/2005
SZMÍT 2004-2005 évi tájékoztatója - letöltésWeb site powered by PHP-Nuke
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.


Oldalkészítés: 0.09 másodperc