OPUS 4 (2010/1)
Dátum: 2010. március 01. hétfő, 10:46
Rovat: KönyvajánlóMegjelent az Opus legújabb száma, benne melléklettel a 2009-es évben Szlovákiában megjelent magyar nyelvű kiadványok (könyvek, füzetek, brosúrák) rövid bibliográfiai leírásával.


A legfrissebb számot Hizsnyai Zoltán verse nyitja a Horizont című rovatban, majd ezt követi a Budapesten született Bányai Tamás és az Év irodalmi Alkotása Pályázat 2008-as nyertesének, Veres Istvánnak novellája. Fehér Lászlónak - akinek első novelláskötete megjelenésre vár - Talángrád című novellája olvasható, majd a líra is helyet kap a rovatban, mégpedig Bettes István és Macsovszky Péter tollából.
A Darwinizmus címet viselő összeállításban Lacza Tihamér és H. Nagy Péter, a  Palimpszeszt fejezetben pedig Rácz Vince tanulmánya kapott helyet. Ezt követi Ondrejčák Eszter műelemzése Kovács Magda drámai novellaként is olvasható A kiskígyó című művéről, és Szalay Zoltán recenziója Charles Bukowski: A semmitől délre című kötetéről, mely kötet újabb bepillantást enged a 20. század egyik legnagyobb írójának életébe.
A folyóiratot Bartusz György munkái illusztrálják, a szerzőt és munkásságát Hushegyi Gábor értékeli.Tartalom

Horizontok
Hizsnyai Zoltán: Ének (dalbetétek
versszerepekhez)
[vers] ......................................................2
Bányai Tamás: Forralt bor és jó meleg
[novella] ...............................................22
Veres István: Szalai Ferinek igaza van!
[novella] ...............................................27
Darwinizmus
Lacza Tihamér: Darwin szelleme
[tanulmány] ..........................................34
H. Nagy Péter: A hétköznapi elme
darwinista kritikája
[tanulmány] ..........................................48
Horizontok
Bettes István: No-Sí: A fekete lapok
nem tágítanak
[vers] ....................................................69
Fehér László: Talángrád
[novella] ...............................................75
Macsovszky Péter: Beavatkozás
[vers] ....................................................84
Palimpszeszt
Rácz Vince: Irodalmi csatározások
Vörösmarty körül. Adalék Szerb Antal
irodalomszemléletéhez
[tanulmány] ..........................................85
Ondrejèák Eszter: Az ártatlanság halála
(Kovács Magda: A kiskígyó)
[mûelemzés].........................................90
Szalay Zoltán: Egy szeretnivaló
embergyûlölõ (Charles Bukowski:
A semmitõl délre)
[recenzió] .............................................95
Hushegyi Gábor: Bartusz György
– gesztus, idõintervallum, indigó
[bemutatószöveg].................................98
Munkatársaink .......................................100


A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=893