A Barankovics István Alapítvány irodalmi ösztöndíjpályázata
Dátum: 2009. szeptember 30. szerda, 09:57
Rovat: Pályázatfigyelő


A Barankovics István Alapítvány pályázatot hirdet irodalmi ösztöndíjra olyan fiatal (1969. november 1. után született) írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi vagy szociográfiai munkájukhoz kérnek támogatást 2010-re.


Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson készülő vagy tervezett könyvük (verseskötet, novelláskötet, regény vagy szociográfiai munka) kidolgozásához, befejezéséhez.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Barankovics István Alapítvány által felkért szakmai kuratórium dönt.
Ösztöndíjban évente egy fő részesülhet.
Az ösztöndíj egy naptári évre szól.
Az ösztöndíj összege havi (nettó) 100.000 Ft.
Az ösztöndíjas az ösztöndíj lejártakor a tervezett könyv kéziratát nyomdakész állapotban az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az Alapítvány igényt tart a kézirat kiadási jogára és vállalja - külön szerződés alapján - a könyv megjelentetését.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot, mely letölthető a Barankovics István Alapítvány
honlapjáról (www.barankovics.hu) a Pályázatok menüpont alatt,
2. szakmai önéletrajzot ( amelyben fel kell tüntetni a korábban elnyert
ösztöndíjakat, illetve a meghirdetett időszak alatt pályázott vagy elnyert további támogatásokat)
3. publikációs jegyzéket, a legfontosabb három folyóiratközlés fénymásolatát
4. munkatervet (a tervezett könyv vázlatát 1500-2000 betűhelynyi terjedelemben)
5. nem kötelező, de hasznos a szakmai ajánlás
A pályázatok beadási határideje: 2009. november 2.
A pályázatokat benyújtása:
- Személyes leadás: a Barankovics István Alapítvány irodájában
(Budapest IX.,. Kálvin tér 8. II. em. 13.) hétfőtől csütörtökig
16 óráig, péntekenként 14 óráig,
- Postai úton történő anyagküldés esetén a legkésőbb
2009. november 2-i postabélyegzővel a Barankovics István Alapítvány
(1091 Budapest,. Kálvin tér 8. II. em. 13.) címére feladott anyagokat fogadjuk el.
Az elbírálás határideje a fenti határnaptól számított 30 munkanap.
Jelen pályázati felhívás és a pályázati adatlap megtalálható a Barankovics István Alapítvány honlapján
(www.barankovics.huA hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=769