Pályázati felhívás az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére
Dátum: 2010. február 01. hétfő, 09:20
Rovat: Híreink


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.


Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Pályázhatnak: 1970. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1-2011. január 31.

Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén kötelesek beszámolni.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1. a pályázati adatlapot,
2. szakmai önéletrajzot,
3. a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy korábban írt alkotás teljes szövegét),
4. két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlását,
5. a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy részletet.

A pályázatokat 6 példányban és elektronikus formában (CD) az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez kell benyújtani személyesen munkaidőben (hétfő-péntek: 8-16.30) vagy postai úton. További információ az OSZMI címén vagy a 375-1184 telefonszámon kérhető Horváth Herminától.

Cím: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1013 Bp., Krisztina krt. 57.
Beadási határidő: 2010. február 28.

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 10 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részéről.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati felhívás beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium

ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium (http://www.okm.gov.hu) és az OSZMI (http://www.oszmi.hu) honlapjáról.

pályázati kiírás és adatlap

Pályázati felhívás
az Örkény István drámaírói ösztöndíj elnyerésére


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére.
Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.
Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Pályázhatnak: 1970. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 - 2011. január 31.

Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén kötelesek beszámolni.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1.    a pályázati adatlapot,
2.    szakmai önéletrajzot,
3.    a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy korábban írt alkotás teljes szövegét),
4.    két elismert pályatárs (drámaíró vagy színházi szakember) ajánlását,
5.    a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy részletet.

A pályázatokat 6 példányban és elektronikus formában (CD) az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézethez kell benyújtani személyesen munkaidőben (hétfő-péntek: 8-16.30) vagy postai úton. További információ az OSZMI címén vagy a 375-1184 telefonszámon kérhető Horváth Herminától.

Cím: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1013 Bp. Krisztina krt. 57.
Beadási határidő: 2010. február 28.         

Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 10 munkanapon belül írásban kapnak értesítést az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet részéről.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.
A pályázati felhívás beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján, letölthető a minisztérium (www.okm.gov.hu) és az OSZMI (www.oszmi.hu) honlapjáról.

Budapest, 2010. január

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet


 Pályázati adatlap

Örkény István-ösztöndíj
2010.

A pályázó adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………………..

Születési hely: ………………………………      Születési ………..év   ………….hó ..…. nap

Állandó lakcím: …………………………………………………………………………………

Levelezési cím: …………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………..…Mobil:…………………………….Fax: ………..……..…..

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Legmagasabb iskolai végzettség
(kérjük az adott intézményt is megnevezni, ahol végzettségét szerezte):

…..……………………………………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………………………….

Korábban már elnyert állami ösztöndíj, támogatás:

…..……………………………………………………………………………………………….

Jelenleg részesül-e állami vagy külföldi ösztöndíjban (ha igen, nevezze meg):

…………………………………………………………………………………………………...


Az ösztöndíj szakmai programjának címe: ……………………………………………………..

A pályázat tartalmának rövid összefoglalása: …………………………………………………..
…..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...Dátum:………………………….            


Aláírás: ……………………………….…
 A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=880