Baka L. Patrik beszéde Talamon Alfonz szobránál
Dátum: 2018. május 22. kedd, 14:04
Rovat: Híreink


Baka L. Patrik

A SZLOVÁKIAI MAGYAR PRÓZA HÁRMAS ÜNNEPE DIÓSZEGEN


Kedves író- és költőtársak, irodalomkedvelők, tisztelt jelenlévők!

A 2006-óta minden évben itt, Diószegen megszervezett ünnepség a szlovákiai magyar kulturális élet egyik legmeghatározóbb eseményének tételezhető, hiszen hármas ünnep a mai.
    Egyfelől a szlovákiai magyar próza kardinális alakjára, Talamon Alfonzra emlékezünk, aki a számára adatott tragikusan rövid élet és alkotási idő ellenére is oly meghatározó életművet hagyott hátra, ami mindmáig, helyi viszonylatban kétségkívül egyedülálló hatással van a szlovákiai magyar próza alakulására, és kimeríthetetlen kincsesbánya az irodalomtudomány művelői számára is.

 A talamoni hosszúmondatok féktelen burjánzása, a rettegésbe hajló szorongásélmény vissza-visszatérő ihletforrás az alkotóknak, akik önmaguk világ- és irodalomlátásának szálaival szövik tovább minduntalan ezt az életművet, ami ilyenformán csak abban a túlontúl valósághoz ragadt, klasszikus értelemben tételezhető lezártnak. Hiszen ahogy korábban Gazdag József Kilátás az ezüstfenyőkre című opusa, legutóbb Szászi Zoltán novellafüzére, a Bábukák használta fel a megöröklött talamoni mintázatokat, s építette tovább a maga tapasztalatai és igényei szerint Samuel Borkopf világát. És ugyanez érvényes az irodalomkritikára is, hiszen nincs az a helyi irodalomtudós, aki legalább egy-egy szaktanulmány erejéig ne foglalkozott volna már ezzel a látomásos, okkult elemekkel átszőtt, fülledt, labirintusszerű prózával – utóbbi jelzőáradatot magam is Németh Zoltán monográfiájából vettem át –, s egyetemeink magyar tanszékeinek hallgatói éppúgy vissza-visszatérően fedezik fel maguknak Diószeg fiát, Talamon Alfonzot.
    Másfelől, a róla elnevezett Talamon-díj révén ez alkalommal minden évben egy jelentős prózai alkotást, írói életművet is ünnepel a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, mely szövegek listáját szemlézve igazolva látjuk a helyi magyar prózairodalom sokszínűségét, ami immár nem önmaga útkeresésével van elfoglalva, hanem újra és újra bizonyítja a magyar irodalom egyetemességét, s azt, hogy a mi régiónk alkotásai is már nem pusztán, hogy felférnek a legjelesebb műveket gyűjtő bárkára, de annak felékítésében éppúgy részt vesznek, ahogy a haladását is elősegítik. Nincs ez másként az idén jutalmazott alkotással sem, ami nem csak, hogy nyelvteremtő erővel bír, és a lokális, népi örökségből is merít, de egyszersmind gyógyír is azok számára, akik az irodalomban keresnek orvosságot mindennapjaik nehézségeire, hányattatásaikra, szorongásukra. Ki tudja, talán ha Talamon Alfonz ismerte volna ezt az alkotást, amit ma az ő nevével fémjelzett díjjal tüntetnek ki, lehet, az ő prózáját sem uralta volna olyannyira az a Hizsnyai Zoltán által irtózatosnak, rettenetesnek nevezett űr. Ha így történik, talán még több megmosolyogtató történetet kaptunk volna Samuel Borkopf reb Marmonstein Matesztől (Ólov hasolom) öröklött korcsmájából.
    Harmadszor, már csak a fentiek okán is, ha volna ilyen, ugyancsak ma ünnepelhetnénk a szlovákiai magyar próza napját is, amelynek bár még mindig megvannak a maga nehézségei, s esetenként úgy tűnhet, bizony érdeklődésnek és olvasóknak is mindinkább híján van, a magam részéről azt vallom, hogy ha a ma ünnepelt alkotók és műveik állnak előttünk irányadó példákként, talán sokan felnövünk még a feladathoz, küldetéshez, hogy népszerűbbé tegyük, hogy tovább erősítsük, ékítsük és ösztökéljük műveinkkel, nem is csak a szlovákiai magyar irodalom hajóját.

Köszönöm szépen!

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1937