Az SZMÍT mentori programja
Dátum: 2017. március 10. péntek, 10:09
Rovat: Híreink



A Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2007 óta foglalkozik startvonalon álló, írói vénával rendelkező fiatalokkal, kiváló kortárs kritikusokból, irodalomtörténészekből, költőkből és prózaírókból álló mentorok bevonásával. A műhelymunkákon alkalom nyílik arra, hogy a fiatalok személyesen találkozzanak, dolgozzanak a szakma elismert képviselőivel, s bekapcsolódhatnak a tehetséggondozás eme hatékony formájába. Évente két alkalommal vehetnek részt a pályakezdők a Text-túra elnevezésű műhelymunkán, ahol a beérkezett műveket elbírálják, véleményezik, és ellátják őket különböző szakmai feladatokkal, vagyis útmutatót kapnak a szakma elsajátításához. Ezzel párhuzamosan lehetőség nyílik arra is, hogy szeptembertől a következő év júniusáig folyamatos, internetes mentor-mentorált kapcsolat alakuljon ki.


Azok, akik éreznek magukban íráskészséget, és úgy gondolják, hogy a továbbfejlődésükhöz szükséges az, hogy műveiket mecénások bírálják el,  a szmit@szmit.sk e-mail címen vagy a 0911239479-es telefonszámon jelentkezhetnek és kérhetik az általuk kiválasztott pártfogó elérhetőségét. Amennyiben, ha valaki nem tud önállóan választani a mentorok közül, segítséget kérhet ahhoz, hogy a számára legmegfelelőbb irodalmárt kapja maga mellé.

Az SZMÍT fiatalokkal foglalkozó mentorai:

Baka L. Patrik
(1991-ben született Brünnben. Prózaíró, költő, irodalomkritikus, a komáromi Selye János Egyetem doktorjelöltje. Az Égiek legendája című regénye 2007-ben jelent meg. 2015-ben a Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) gondozásában megjelent a Vérbókok című prózakötete. Jelenleg Komáromban él. Az SZMÍT választmányának tagja.)

Hizsnyai Zoltán
(1959-ben született Rimaszombatban. Költő, szerkesztő, esszéíró. Elismerő kritikai fogadtatásban részesült verseskönyvei mellett szerkesztői, kritikusi-esszéírói tevékenysége is jelentős. Az érsekújvári Iródia-mozgalom egyik vezéregynénisége 1983–1986-ban. Az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztője. Jelenleg Kovácspatakon él. Az SZMÍT választmányának tagja.)

H. Nagy Péter
(1967-ben született Budapesten. Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi oktató. Doktori értekezését 2010-ben védte meg Pozsonyban. Kutatási területe a modern irodalom, a kortárs irodalom, az irodalomelmélet, valamint a tudományos népszerűsítő irodalom. Az Opus irodalmi folyóirat szerkesztője. Érsekújváron él. Az SZMÍT választmányának tagja.)

Juhász Katalin
(1969-ben született Rimaszombatban. Költő, újságíró. 1998-tól kilenc éven át az Új Szó kassai regionális tudósítója, jelenleg a lap kulturális rovatának munkatársa. Első versei 1992-ben láttak napvilágot az Irodalmi Szemle és a Heti Ifi hasábjain. Jelenleg  Pozsonyban él. Az SZMÍT tagja.)

Németh Zoltán
1970-ben született Érsekújvárott. Irodalomtörténész, kritikus, költő. 2004 és 2013 között a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Humán Tudományok Kara Hungarisztika Tanszékének tanára volt. 2013-tól a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense. Jelenleg Kéménden él. Az SZMÍT tagja.)

Szászi Zoltán
1964-ben született Tornalján. Költő, prózaíró, újságíró 1979-től kezdtek megjelenni írásai az Új Ifjúság hasábjain. 1983-tól az Iródia nevű csoport tagjaként az Iródia füzetekben, majd az Irodalmi Szemlében jelentek meg rendszeresen írásai. Verseskönyvei mellett publicisztikai kötete is megjelent. Jelenleg Rimaszombatban él. Az SZMÍT tagja.)

Z. Németh István
1969-ben született Komáromban. Költő, író, színműíró. Rövid komáromi tanítóskodás után az Irodalmi Szemle, majd az AB-ART Kiadó, később az Atelier folyóirat szerkesztője lett. 2000-től Aranyoson tanít. Verseskönyvei, elbeszéléskötetei, regényei, gyermekkönyvei jelentek meg, irodalmi paródiáit és humoreszkjeit Nincs meneqés címmel rendezte kötetbe (2001). jelenleg Csicsón él. Az SZMÍT tagja.)








A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1847