Minimal
Dátum: 2016. január 22. péntek, 11:49
Rovat: Könyvajánló


V zbierke Minimalsa Attila F. Balázs snaží o očistenie slova v poetickom texte a o do
siahnutie jeho jednoznačnosti. Vďaka tomu, že jednotlivým básňam prisudzuje kon
krétne významy a k slovu pristupuje ako k sémantickej hodnote, demokratizuje svoju
tvorbu a robí ju prijateľnou a zrozumiteľnou aj pre menej zainteresovaných čitateľov.
Syntaktické jednotky radikálne zbavuje symbolických nánosov, a tak nezdôrazňuje re
ferujúci charakter svojej poézie, o to viac jej myšlienkový rozmer s atmosférou reálneho
zážitku („plienenie“ významov totiž predpokladá vznik nových významov).Jednoducho povedané: primárna sémantická rovina minimalistických básní je totož-
ná s významovou rovinou použitých slov podobne, ako je tomu v poézii konkretistov.
Ďalšiu recepciu básní usmerňuje sémantický rozmer slov, ktoré si zachovávajú ľahkosť
a nezaťaženosť.
Attila F. Balázs nepoužíva „veľké“ či „závažné“ slová, obťažkané symbolickými či sakrál
nymi obsahmi, silnými konotáciami a myšlienkovými súvislosťami, ale svoj básnický
jazyk sa snaží čo najviac udržať vo sfére každodenného života.
József J. Fekete

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1768