Dvadsaťročný šesťdesiatnik.
Dátum: 2010. október 29. péntek, 14:13
Rovat: Híreink


Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Vás srdečne pozýva  
dňa 19. novembra (v piatok) o 14.00 hod.
na konferenciu
s názvom
Dvadsaťročný šesťdesiatnik.

Pred šesťdesiatimi rokmi vznikla Maďarská sekcia Zväzu československých spisovateľov, o štyridsať rokov neskôr sa pretransformovala na Spoločnosť maďarských spisovateľov v Československu, aby sa po vzniku samostatnej Slovenskej republiky zákonite stala Spoločnosťou maďarských spisovateľov na Slovensku. Spoločnosť si razila cestu z veľkej hĺbky, no po zdolaní prekážok sa usilovala zotrvať na povrchu a vydobyť si status organizácie, orientujúcej sa na  ochranu záujmov a popularizáciu tvorby významných predstaviteľov maďarskej spisovateľskej obce na Slovensku. Pred niekoľkými rokmi vláda Maďarskej republiky zaradila Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku medzi Inštitúcie národného významu.
 
Program:
Galéria súčasných maďarských umelcov, Dunajská Streda
14.00  vernisáž jubilejnej výstavy s názvom „Kde má 20 hodnotu šesťdesiatich alebo Retrospektívy literatúry“ – spisovateľ a laureát Ceny Attilu Józsefa Gyula Duba
(Výstava je zostavená z dokumentačných materiálov Maďarskej sekcie a SMSS.)
 
 
Hotel Bonbón  (Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1202/2)
15.00 Uvítací príhovor literárneho kritika Gábora Csandu
Hudobné pásmo v podaní Katalin Hudák
15.10 Otvárací príhovor predsedu SMSS Gyulu Hodossyho
Hudobné pásmo v podaní Liliány Saróka
15.30  Literatúra a Spoločnosť spisovateľov v ďalšej prelomovej epoche - slávnostný príhovor literárneho historika a predsedu Konferencie materinského jazyka Bélu Pomogátsa
Hudobné pásmo v podaní Katalin Hudák
15.50  A teraz sa naozaj zhováram so spisovateľom?! – poetka Janka Sipos
Hudobné pásmo v podaní Liliány Saróka
16.10 V počiatkoch bolo – Privítanie vedúcich Maďarskej sekcie a bývalých predsedov SMSS –  básnik a laureát Ceny Attilu Józsefa László Tóth
(1954 : Viktor Egri, 1954 – 56:  Tibor Tóth,  1956 – 62: Elemér Tóth, 1962 – 1969: István Gyurcsó, 1969 – 71:  Tibor Bábi, 1971 – 77: Sándor Csanda, 1977 – 81: Gyula Duba, 1981 – 89: Zoltán Fónod, 1990  - 92: Lajos Grendel, 1992 – 94: Zoltán Fónod (organizačný tajomník), 1994 – 96: Zoltán Szeberényi, 1996 – 98: Zoltán Fónod, 1999 - 2001: Attila F.Balázs, 2001 – 2003: László Koncsol)
16.30 Príhovory bývalých predsedov SMSS
Hudobné pásmo v podaní Katalin Hudák
16.55 Príhovory pozvaných hostí
Hudobné pásmo v podaní Liliány Saróka
18.00 Slávnostná recepcia
 
Podujatie podporili Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
a Úrad vlády Slovenskej republiky.

A hír tulajdonosa: SZLOVÁKIAI MAGYAR ÍRÓK TÁRSASÁGA
http://www.szmit.sk

A hír webcíme:
http://www.szmit.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=1066